EMAR ÇEKİM ODASINA GİRİŞ KURALLARI Radyoloji Ana bilim dalında Manyetik rezonans cihazında gerçekleştirilen tetkik/işlem sırasında manyetik alandan etkilenmenin azaltılmasını ve manyetik alan zararlarının engellenmesini sağlamak amacıyla;   -Hastaya