Kategori: ANJİO

Karotid serebral Bt anjiyografi

Karotid serebral Bt Anjiografi incelemesi neden yapılır? Anevrizmaların (Arter duvarındaki zayıflamalara bağlı olarak gelişen balon yada kese) , varlığını, yerini, yapısını görmek için .  Aterosklerozları (arterlerde daralma) belirlemek
Read More

Torakal Bt Anjiografi

Torakal Bt Anjiografi incelemesi neden yapılır? Aort anevrizması tespiti Aort diseksiyonu  tespiti Aortik İntramural Hematom Aort kapak kontrolü TETKİK ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI Kreatin ve GFR testi 4-6 saat açlık
Read More

Koroner Bt Anjiografi

Koroner bt anjiografi nedir? Kalbin etrafını çevreleyen ve kalbi besleyen damarların kontrast madde verilerek hiç bir girişimsel işlem olmadan tomografi cihazı ile görüntülenmesidir. Neden yapılır? Kalp damarlarında darlık
Read More

Renal Bt Anjiografi

Renal Anjiografi incelemesi neden yapılır? Renal vasküler patolojilerin değerlendirilmesinde Nakil öncesi verici adayının değerlendirilmesinde TETKİK ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI Kreatin ve GFR testi 4-6 saat açlık Hasta kimlik doğrulaması
Read More

Pulmoner Bt Anjiografi

Emboli: Herhangi bir bölümünde oluşarak, kan dolaşımı ile vücudun başka bir bölümüne taşınan kan pıhtısına emboli denir. Embolilerin %90 ‘dan fazlası alt ekstremitelerin proksimal derin venlerinden kaynaklanır. Derin
Read More

Alt ekstremite bt anjiografi

Alt Extremite Anjiografi incelemesi neden yapılır? -Alt extremite Anjiyo incelemesi vasküler patolojilerin tespiti amacı ile arterial fazda çekim yapılarak gerçekleştirilir. Tetkik; -Anevrizma, diseksiyon -Periferik arter hastalığı, (iliak, femoral,
Read More

Üst ekstremite bt anjiografi

Üst Extremite Anjiografi incelemesi neden yapılır? -Vasküler patolojilerin tespiti (Anevrizma, AVM,Vaskülit), -Hemodiyaliz vasküler girişini ve komplikasyonlarını değerlendirmek, -Kolların damar yapıları, -Tıkanık ve darlıkları, -Yaralanma nedeniyle hasar gören kan
Read More

BT anjio nedir?

BT ANJİOGRAFİ NEDİR? BT anjio belirtilen lokasyondaki arterlerin değerlendirilebilmesi için i.v. yoldan kontrast madde verilerek yapılan bir görüntüleme yöntemidir.  Bu teknik ile daralma, tıkanıklık, emboli ve diğer damar
Read More