Latest

Koroner Bt Anjiografi

Koroner bt anjiografi nedir? Kalbin etrafını çevreleyen ve kalbi besleyen damarların kontrast madde verilerek hiç bir girişimsel işlem olmadan tomografi cihazı ile görüntülenmesidir. Neden yapılır? Kalp damarlarında darlık
Read More

Renal Bt Anjiografi

Renal Anjiografi incelemesi neden yapılır? Renal vasküler patolojilerin değerlendirilmesinde Nakil öncesi verici adayının değerlendirilmesinde TETKİK ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI Kreatin ve GFR testi 4-6 saat açlık Hasta kimlik doğrulaması
Read More

Pulmoner Bt Anjiografi

Emboli: Herhangi bir bölümünde oluşarak, kan dolaşımı ile vücudun başka bir bölümüne taşınan kan pıhtısına emboli denir. Embolilerin %90 ‘dan fazlası alt ekstremitelerin proksimal derin venlerinden kaynaklanır. Derin
Read More

Alt ekstremite bt anjiografi

Alt Extremite Anjiografi incelemesi neden yapılır? -Alt extremite Anjiyo incelemesi vasküler patolojilerin tespiti amacı ile arterial fazda çekim yapılarak gerçekleştirilir. Tetkik; -Anevrizma, diseksiyon -Periferik arter hastalığı, (iliak, femoral,
Read More

Üst ekstremite bt anjiografi

Üst Extremite Anjiografi incelemesi neden yapılır? -Vasküler patolojilerin tespiti (Anevrizma, AVM,Vaskülit), -Hemodiyaliz vasküler girişini ve komplikasyonlarını değerlendirmek, -Kolların damar yapıları, -Tıkanık ve darlıkları, -Yaralanma nedeniyle hasar gören kan
Read More

BT anjio nedir?

BT ANJİOGRAFİ NEDİR? BT anjio belirtilen lokasyondaki arterlerin değerlendirilebilmesi için i.v. yoldan kontrast madde verilerek yapılan bir görüntüleme yöntemidir.  Bu teknik ile daralma, tıkanıklık, emboli ve diğer damar
Read More

Maxillofacial BT

MAXİLLOFACİAL CT ÇEKİM AMACI Travma sonrası kırıkların tespitinde         TETKİK ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI Hasta kimlik doğrulaması yapılması İmzalı onam formu doldurulması Çekim yapılacak bölgede artefakta
Read More

Orbita BT

ORBİTA BT ÇEKİM AMACI Travmalarda (glob perforasyonu, orbital kemik fraktürü arandığı durumlarda) Yabancı cisim kuşkusunda Orbital retroorbital tümörlerin araştırılmasında Endokrin hastalıkların göz yansımalarının belirlenmesi        
Read More

Temporal BT

TEMPORAL BT ÇEKİM AMACI Orta ve iç kulak elemanlarının incelemesi, Enfeksiyonların gösterilmesi (Otitis media, labirent vb.), serebellopontin köşe tümörleri Kulaktan BOS sızıntısı (intratekal kontrast madde verilerek) Fasiyal sinir
Read More