İVP (intravenöz pyelografi)

İVP (intravenöz pyelografi)

Amaç:

İntravenöz yolla yani damardan verilen kontrast maddenin belli zaman aralıkları ile önce böbreklere gelişi ve daha sonra üreterden geçerek mesaneye dolmasının görüntülenmesidir.

Bu çekimin sonucunda; Böbreğin fonksiyonlarını ve yapısını, üreterde darlık olup olmadığını, mesanenin boyutlarını, İdrar yollarında bulunan yapısal anormalliklerin teşhis edilmesini, böbrek taşının yerinin belirlenmesini, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarının araştırılmasını, İdrar yollarındaki tümörün yerinin belirlenmesini görebiliriz.

Hazırlık:

Çekim sırasında böbreğin daha iyi görünmesi için bağırsak temizliğinin yapılması gerekir. Hastaya iki günlük diyet önerilir. Diyetin içeriği; gaz yapıcı ve katı gıdalar tüketmemesi. Ayrıca hastanın,  X-M veya fleet fosfo gibi ishal yapıcı ilacı kullanması iki günlük diyetede eklenmelidir. Sabah açlığı ile hasta çekime alınır.
Bayan hastalar çekim odasına alınmadan önce mutlaka hamile olma ihtimali mutlaka sorgulanmalıdır. Hastaya tek kullanımlık önlük verilerek kıyafetlerini ve varsa takılarını çıkarıp verilen önlüğü giymesi istenir. Çekim öncesinde hastadan mutlaka imzalı onam formu alınır.

Çekim;

İV (intra venöz) yolla kontrast madde verilmeden önce bağırsak temizliğinin yeterli olup olmadığını görebilmek adına DÜSG (Direk üriner sistem grafisi) çekilir. Bağırsak temizliği yeterli olan hastalara ilaç verildiği anda 1. Dakika – 5.Dakika – 15.Dakika ve 30.Dakikada böbrek mesaneyi tamamen içine alacak şekilde çekim yapılır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir