Tomosentez

Amaç üç boyutlu görüntü almaktır. Teknik olarak cihazın farklı açılarla memeyi 1 mm‟lik kesitler halinde taramasıdır. Bu taramada kullanılan doz, neredeyse klasik mamografide bir pozisyon için verilen doza yaklaşık olarak eşittir.
Tomosentezin avantajları daha az kompresyon (sıkıştırma) yapılır. Süperpoze olan dokular arasındaki kitleyi daha kolay saptar. Memede lezyon görünürlüğü daha artar. Kitlelerde görüntülemede daha başarılıdır. Gereksiz biyopsi oranını azaltır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir