Ayak bileği mortis Grafisi (Röntgeni)

Ayak bileği mortis Grafisi (Röntgeni)

Genellikle travma sonrası oluşan kırık veya çıkık şüphesi, kemik tümörü veya kemik iltihabı şüphesi olan hastalara kesin teşhisi koymak için istenir.

Hazırlık

Bayan hastalar çekim odasına alınmadan önce mutlaka hamile olma ihtimali mutlaka sorgulanmalıdır. Çekim odasına alınan hastanın kimlik bilgileri ve mutlaka şikayeti sorgulanmalıdır. Hastadan; ayakkabı, çorap vs. çekim alanında artefakt yaratacak kıyafetleri çıkarması istenir. Çekimden önce mutlaka hastaya gonad koruyucu verilir.

Nasıl çekilir?

Çekim masada ve AP (Ön -Arka) pozisyonunda yapılmalıdır. Hasta masaya oturtulur. Crurisin distalinide içine alacak ölçüde kaset (24X30) veya dedektör seçimi yapılmalıdır. Tüp kaset mesafesi  100 cm olmalıdır. Optimal pozisyon için öncelikle femur ve cruris aynı düzlemde ve tam a-p pozisyonda ayak tabanı filme dik pozisyona alınıp daha sonra bacağa kalcadan 20-25 derece kadar internal rotasyon yaptırılır. Tüpe 10-15 derece kadar kaudo kranial açı verilir. Santralizasyon talo-tibial eklemin ortasına yapılmalıdır. Hasta pozisyonu ayarlanıp gerekli ölçülerde kolimasyon yapıldıktan sonra hastaya hareket etmemesi  söylenir.  Ortalama bir erişkin için 55 KV ve 8 MaS ile çekim yapılabilir.

Özetlersek

-Hamilelik kimlik bilgileri ve şikayetini sorgula

-Kurşun koruyucu kullan

-Mesafe 100 cm

-KV:55  MaS:8

Örnek bir ayak bileği mortis röntgeni

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir