Diz A-P Grafisi (Röntgeni)

Diz AP Grafisi (Röntgeni)

Genellikle diz ekleminde oluşan patolojik yapılar, travma sonrası oluşan kırık veya çıkık şüphesi, kemik tümörü veya kemik iltihabı şüphesi olan hastalara kesin teşhisi koymak için istenir.

Hazırlık

Bayan hastalar çekim odasına alınmadan önce mutlaka hamile olma ihtimali mutlaka sorgulanmalıdır. Çekim odasına alınan hastanın kimlik bilgileri ve mutlaka şikayeti sorgulanmalıdır. Hastadan; pantolon, etek vs. çekim alanında artefakt yaratacak kıyafetleri çıkartıp verilen önlüğü giymesi istenir. Çekimden önce mutlaka hastaya gonad koruyucu verilir.

Nasıl çekilir?

Çekim masada ve AP (Ön -Arka) pozisyonunda yapılmalıdır. Hasta masaya oturtulur. Femur distalini ve tibia proksimalini içine alacak ölçüde kaset (24X30) veya dedektör seçimi yapılmalıdır. Tüp kaset mesafesi  100 cm olmalıdır. Patella dizin tam ortasında görülecek şekilde bacağa medial rotasyon yaptırılır. Santralizasyon dizin tam ortasına filme dik yapılmalıdır. Hasta pozisyonu ayarlanıp gerekli ölçülerde kolimasyon yapıldıktan sonra hastaya hareket etmemesi  söylenir.  Ortalama bir erişkin için 60 KV ve 12.5 MaS ile çekim yapılabilir.

Özetlersek

-Hamilelik kimlik bilgileri ve şikayetini sorgula

-Kurşun koruyucu kullan

-Mesafe 100 cm

-KV:60  MaS:12.5

Örnek bir diz röntgeni

 

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir