Pulmoner Bt Anjiografi

Emboli: Herhangi bir bölümünde oluşarak, kan dolaşımı ile vücudun başka bir bölümüne taşınan kan pıhtısına emboli denir. Embolilerin %90 ‘dan fazlası alt ekstremitelerin proksimal derin venlerinden kaynaklanır.

Derin ven trombozu (DVT): Derin vende oluşan kan pıhtısıdır.  Derin ven kan pıhtılarının çoğu yine alt ekstremitede ortaya çıkar.

Pulmoner Emboli : Vücudun herhangi bir yerinde oluşan trombüsün koparak kan akımı ile akciğerlere gitmesidir.

Ortaya Çıkma nedenleri genel olarak; Obezite, Hipertansiyon, Sigara kullanımı, Tümör hücreleri, Travma, Gebelik, Genetik yatkınlık, Menopoz sonrası hormon tedavisi, Oral kontraseptif kullanımı, Uzun süren ameliyatlar ve Omurga kırıklarıdır.

TETKİK ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI

Kreatin ve GFR testi

4-6 saat açlık

Hasta kimlik doğrulaması yapılması

İmzalı onam formu doldurulması

Hastanın klinik bilgilerinin sorgulanması

Çekim yapılacak bölgede artefakta neden olacak aksesuarların (Toka, küpe, kolye, diş protezi vs) çıkartılması

İlaç verildiğinde olası allerjik reaksiyonlara karşı (mide bulantısı, sıcak basması, kaşıntı vb.) hasta mutlaka bilgilendirilmeli

Labaratuar sonuçları normal sınırlar dışında olan veya hamilelik şüphesi olan hastalar çekime alınmamalıdır.

Çekim sonrası hasta gün içinde bol bol su içmesi için bilgilendirilmeli

NASIL ÇEKİLİR?
Hasta masaya supine pozisyonda yatırılır. Lazer yan çizgi çekilecek tarafın ortasından geçecek şekilde pozisyonlandırma yapılır.
AP ve LATERAL scout alındıktan sonra toraks tamamen tarama alanında olacak şekilde planlama yapılır.

Tarama aşağıdan yukarıya olacak şekilde 0,625mm kesitler alınarak yapılmalıdır. Test bolus, Bolus tracking ve görerek başlama (deneyim gerektirir) olmak üzere üç farklı çekim tekniği kullanılabilir, ancak en güvenilir yöntem test bolus yöntemidir. 

Şimdi gelelim bu çekim tekniklerinin nasıl yapıldığına;

Öncelikle karina seviyesinden pulmoner arteri görecek şekilde tek kesitlik görüntü alıyoruz

TEST BOLUS

Karina seviyesinden alınan tek kesitlik axial görüntü üzerinden pulmoner artere roi çizimi yapılır. ‘Dynamic transition’ seçeneği kapalı olmadır. 14 ml kontrast ve peşinden 25ml serum 3,7/sn hızda gidecek şekilde cihazla aynı anda start verilir. Pulmoner arterdeki ilaç yoğunlu bir süre sonra zirve seviyesine gelecek ve buradan dönüş yaparak yoğunluk azalmaya başlayacaktır. Kontrast yoğunluğunun en yüksek görüldüğü saniye bizim için çekimin başlayacağı noktadır.

Bu noktada önemli bir konu her zaman cihazın tarama süreside düşünülerek hesaplanan sürenin 1 saniye eksiği baz alınmalıdır. Tekrar çekim ekranına dönülerek hesaplanan süre Scan Delay kısmına yazılarak çekim alanıda ayarlandıktan sonra 35ml kontrast ve 30ml serum 3,7/sn hızda ve cihazla eş zamanlı start verilerek çekim tamamlanır .

BOLUS TRACKİNG

Karina seviyesinden alınan tek kesitlik axial görüntü üzerinden pulmoner artere roi çizimi yapılır. Cihazın otomatik çekime başlaması için ‘Dynamic transition’ açık olmalıdır. Roi değeri 80Hu olarak ve delay süresi 3 sn olarak ayarlanır.

Delay süresi içinde hastaya nefes tutturularak çekime başlanır. 35ml kontrast ve 30 ml serum 3,7/sn hızda ve cihazla eş zamanlı start verilerek çekim tamamlanır .

GÖREREK BAŞLAMA

Karina seviyesinden pulmoner arter güzel görünecek şekilde tek kesitlik axial görüntü alınır. Görerek başlayacağımız için roi çekim alanı dışına atılır. Delay süresi 3 saniye olarak tanımlanır. 35ml kontrast ve 30 ml serum 3,7/sn hızda ve cihazla eş zamanlı start verilir. Pulmoner arter ilk renklenmeye başladığında ‘Scan Phase’ yapılır. Delay süresi içinde hastaya nefes tutturularak çekim tamamlanır.

Aşağıdaki resim örneğinde pulmoner arter 3 numaralı resimdeki gibi kontrastlandığında ‘Scan Phase’ yapılıp nefes tutturularak çekime başlanır.

İLAÇ SONRASI OLUŞABİLECEK YAN ETKİLER

Mide bulantısı

Ateş basma hissi

İdrarını altına kaçırma hissi

Kaşıntı

Deride dökülmeler

Solunum aresti

REFORMAT

0,625 MM Mediasten ve Akciğer Penceresinde Aksiyel

CORONAL MİP

SAGİTAL MİP

Yukarıda anlatmış olduğum çekim protokol ve parametreleri başka marka ve model cihazlarda farklılık göstersede çekim mantığı değişmemektedir. Benim anlatımlarım tamamen GE Optima CT660 model cihaza yöneliktir.

One Comment

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir