Renal Bt Anjiografi

Renal Anjiografi incelemesi neden yapılır?

  • Renal vasküler patolojilerin değerlendirilmesinde
  • Nakil öncesi verici adayının değerlendirilmesinde

TETKİK ÖNCESİ HASTA HAZIRLIĞI

Kreatin ve GFR testi

4-6 saat açlık

Hasta kimlik doğrulaması yapılması

İmzalı onam formu doldurulması

Hastanın klinik bilgilerinin sorgulanması

Çekim yapılacak bölgede artefakta neden olacak aksesuarların (Toka, küpe, kolye, diş protezi vs) çıkartılması

İlaç verildiğinde olası allerjik reaksiyonlara karşı (mide bulantısı, sıcak basması, kaşıntı vb.) hasta mutlaka bilgilendirilmeli

Labaratuar sonuçları normal sınırlar dışında olan veya hamilelik şüphesi olan hastalar çekime alınmamalıdır.

Çekim sonrası hasta gün içinde bol bol su içmesi için bilgilendirilmeli

NASIL ÇEKİLİR?
Hasta masaya supine (sırt üstü) pozisyonda yatırılır. Lazer yan çizgi çekilecek tarafın ortasından geçecek şekilde pozisyonlandırma yapılarak AP ve LATERAL scout alınır.

Tarama protokolü hekim istemine göre farklılık göstersede genel olarak çekim protokolü;

Pre kontrast 1,25 mm kesitler ile (üst batın),

Smart prep tekniği ile 0,625 mm kesitler halinde anjio fazı (böbrek),

45.sn 1.25 mm kesitler ile portal faz (üst batın),

300. sn 1.25 mm kesitler ile geç faz (böbrek) şeklindedir.

Kontrast madde öncesi üst batın (karaciğer kubbesinden böbrek bitimine kadar) taraması yapıldıktan sonra smart prep tekniği ile anjio aşamasına geçilir. Alınan scout üzerinden ayarlama yapılarak, yaklaşık karaciğerin orta seviyesinden tek kesitlik smart prep görüntüsü alınır.

Roi descending aorta koyulur. Damar içindeki kontrast yoğunluğu 120 hu değeri olarak tanımlanır. Ortalama kilodaki bir hasta için 60ml İlaç ve peşinden 40ml serum 4,5 ml/sn hızda gidecek şekilde cihazla aynı anda start verilir. Cihaza 5sn saniye delay süresi verilir ve bu süre içerisinde hastaya nefes tutturularak çekime başlanır.

İlaç verildikten sonraki 45. saniyede portal faz taraması, 300. saniyede ise geç faz taraması yapılarak çekim sonlandırılır.

İLAÇ SONRASI OLUŞABİLECEK YAN ETKİLER

Mide bulantısı

Ateş basma hissi

İdrarını altına kaçırma hissi

Kaşıntı

Deride dökülmeler

Solunum aresti

REFORMAT

  • Pre Kontrast: 1,25mm ile 5mm axial – 3mm coronal – 3mm sagital
  • Arter Faz: 0,625mm ile 5mm axial – 3mm coronal mip – 3mm sagital mip
  • Portal Faz: 1,25mm ile 5mm axial – 3mm coronal – 3mm sagital
  • Geç Faz: 1,25mm ile 5mm axial – 3mm coronal – 3mm sagital

Örnek reformat;

VRT

CORONAL MİP

SAGİTAL MİP

Yukarıda anlatmış olduğum çekim protokol ve parametreleri başka marka ve model cihazlarda farklılık göstersede çekim mantığı değişmemektedir. Benim anlatımlarım tamamen GE Optima CT660 model cihaza yöneliktir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.