Emar Çekim Odasına Giriş Kuralları

EMAR ÇEKİM ODASINA GİRİŞ KURALLARI

Radyoloji Ana bilim dalında Manyetik rezonans cihazında gerçekleştirilen tetkik/işlem sırasında manyetik alandan etkilenmenin azaltılmasını ve manyetik alan zararlarının engellenmesini sağlamak amacıyla;

 

-Hastaya tetkik öncesi tetkik formunda yazılı MR tetkiki ile ilgili bölümün okunması ve gerekli yerlerin yazılı olarak doldurulması gerektiği söylenir ve bu işlem MR teknisyeni tarafından kontrol edilir.

-Hastanın tetkik için soyunarak önlük giymesi sağlanır ve sonrasında hastada bulunabilecek olası metalik cisim açısından ayrıntılı sorgulama yapılır. Gerekli görülen durumda MR teknisyeni metalik cisim açısından dedektör araması yapar.

-Tetkik öncesi hastanın MR tetkiki yapılmasını engelleyen mutlak ya da relatif kontrendikasyonlar açısından tetkik formunda hasta tarafından doldurulan bilgiler ışığında MR teknisyeni ve gerekli durumlarda görevli radyoloji doktoru tarafından sorgulanması yapılır. Durumu belirtir kayıt istem kağıdına MR teknisyeni ya da görevli radyoloji doktoru tarafından yazılır.

-Hastanın çekim öncesi, sırası ve sonrasında ve acil durumda uyması gerekli şartlar MR teknisyeni tarafından hastaya anlatılır.

-MR cihazında çekim sırasında magnet odasında sadece hasta bulunur. Anestezi verilen ve monitarizasyon gereken hastalarda odada gerekli durumlarda anestezi doktoru bulunabilir.Bu hastaların monitarizasyonu sadece MR uyumlu cihazlarla yapılır.

-Çekim esnasında MR teknisyeni makine başından ayrılmaz.

-Hastanın tetkik bitiminde magnet odasında çıkarılması MR teknisyeni tarafından yapılır.

-MR odasına görevli personel ve MR güvenlik şartlarını sağlayabilen personel dışında kişilerin ve aletlerin girmesine müsaade edilmez, bu durumun sağlanmasından MR teknisyeni sorumlu ve görevlidir.

-Yangın, hasta ya da personelin yaralanmasına yol açan manyetik alana bağlı kuvvetlerin varlığı, acil personelin MR uyumsuz cihazlarla magnet odasına girmesini gerektiren durumlarda “Acil durdurma” düğmesi kullanılarak acil durdurma ve demagretizasyon işlemi uygulanır.

-Vücudunda MRG ile uyumlu olmayan kalp pili, metalik kalp kapağı, stent, kohlear implant, elektrikli infüzyon pompası gibi maddeler bulunan hasta/hasta yakını ve çalışanlar MRG odasına alınmamalıdır.

-MRG odasına girişlerde hasta üzerinde ya da yanında bozuk para, metalik cisim, tabanca gibi maddeler bulunmamalıdır.

-MRG odasında MRG ile uyumlu olmayan oksijen tüpü, defibrilatör,monitör, sedye gibi araçlar bulunmamalıdır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir